www.oscarpoulsen.com

Copyright 2018


Den pensionerade hedgefondförvaltaren - ett porträtt av Mikael Syding from Oscar Poulsen on Vimeo.


Mikael Syding - f d hedgefondförvaltare och numera författare och podcast-makare pratar om vad pengar egentligen är och vad som är att lyckas.Mikael Syding - a former hedge fund manager and now writer and podcast manager talks about the meaning of money, success and happiness. In swedish.